• Hem
  • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige
Linda Jonsson (gruppledare)
Maria Alldén
Hans-Erik Fors
Anna Kumpula Kostet
Eva Alldén, ersättare
Karl Lauri, ersättare

Kommunstyrelsen
Linda Jonsson
Anna Kumpula Kostet
Maria Alldén, ersättare
Inga-Lill Ängsund, ersättare
Bengt-Ola Mörtlund, ersättare

Allmänna utskottet
Bengt-Ola Mörtlund

Barn- och utbildningsutskottet
Linda Jonsson

Stöd- och omsorgsutskottet
Inga-Lill Ängsund
Maria Alldén, ersättare

Personalutskottet
Maria Alldén, ersättare

Bygg- och miljönämnden
Hans-Erik Fors
Bengt-Ola Mörtlund, ersättare

Individnämnden
Inga-Lill Ängsund

Gymnasienämnden
Bengt-Ola Mörtlund

Valnämnd
Pirkko Heikkilä
Simon Fors, ersättare

Revision
Barbro Nygård

Bolag

Pajala Bostäder
Maria Alldén
Eva Alldén, ersättare

Pajala Värmeverk
Inga-Lis Brånin
Sixten Olli, ersättare

Kopiera länk