Kommunfullmäktige

Hans-Erik Fors
Sixten Olli
Maria Alldén
Karl Lauri
Pirkko Heikkilä
Marianne Liinanki
Anna Kumpula-Kostet
Linda Jonsson
Eva Alldén