Debatt

Replik till Leif Gramner (KD)

Leif Gramner, när ska KD göra upp med sitt blodiga förflutna? Under 2000 år har vi kunnat se konsekvenserna av samhällen som vilar på kristen värdegrund; massmord, tortyr, förföljelser, korståg, krig. Grundtanken med kristna värderingar kan nog vara god, men fungerar inte i praktiken. Gramner är kanske en naiv utopist? Gramner lyfter fram Tragedin på Utöya. Sedan masslakten av ungdomarna på Utöya har både KD:are och SD:are försökt bagatellisera och neka de politiska värderingar som låg till grund. När detta tett sig för enfaldigt har man försökt hytta finger och framställa Vänstern som orsak. Dessa grepp, om några, är starkt våldsbejakande. Grova skämt och drastiska yttranden av ilska är knappast något nytt. Har Leif Gramner besökt en industriarbetsplats? I tidig arbetarpoesi flyter blodet över verserna. Har svensk vänster då också varit våldsamma i praktiken? Nej! Vi kan se en arbetarrörelse som mödosamt tillskansat sig de verktyg som krävts för att verka i den parlamentariska demokratin, byggt fackföreningar och bildningsförbund,utan att spilla något blod. Kommunisthatet, som främst riktas mot Vänsterpartiet, har däremot fått åsiktsregistrering, lägerinternering och mord som följd. Sveriges, och nu Norges, närhistoria bevisar att vänsterpersoner lever farligt. Den norske terroristens fiende var arbetarrörelsen. Ur detta perspektiv kan nog Leif Gramner känna sig tryggare än Simon Fors.

Vinst i vården?
sön 08 Nov 2009, 20:44
Rörelsevinsten 2008 för sveriges tre största vårdföretag var tre miljarder kronor enligt en granskning av DN ekonomi

Allt mer vård läggs ut på privata vårdföretag där vinsten utgörs av osannolika summor. DN ekonomi har granskat dessa och finner att fyra av Sveriges största vårdbolag ägs av riskkapitalbolag (se artikel http://www.dn.se/ekonomi/privatvarden-ger-miljarder-1.949174 ).

Vad innebär detta om inte att våra skattekronor hamnar i privata företagsägares och aktieägares fickor? Hade dessa inte varit till betydligt större nytta hos landstingen där våra folkvalda politiker kan satsa dessa på bättre vård och kultur istället för att pengarna ska hamna i hos riskkapitalet?

Att argumentera att privata aktörer är bättre på att utföra vård är ingen sanning utan ren ideologi. Att konkurrensutsätta den offentliga sektor är att garantera att den privata alltid kommer att få tillgång till kapital: behovet av vård, skola och omsorg är eviga i ett välfärdssamhälle.

Det som också förvånar är att ett arbetarparti vars hela politiska identitet och existens baserat sig på uppbyggandet och utvecklandet av det starka välfärdssamhället har lagt sig helt platt för detta synsätt. Det väcker frågor hur vi skall kunna verka friktionsfritt i en politisk allians med ett sådant parti. Den viktiga frågan om vem som skall äga och styra välfärden är ju grundläggande i vårt parti. Men kanske även denna fråga skall marginaliseras som frågan om Sveriges utträde ur EU?

Anna-Therése Järvenpää & Hans-Peter Enbuska

Inga kommentarer » Valplattform med välfärd i centrum
tis 03 Nov 2009, 21:32
Välfärd, jämställdhet, integritet. Det är partistyrelsens förslag till prioriterade profilområden inför valet 2010. I helgen antogs det förslag till valplattform som sedan ska behandlas av partikongressen i maj nästa år.

Följ länk:

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2489:valplattform-med-vaelfaerden-i-centrum&catid=22:nyhet&Itemid=799

Inga kommentarer »