Uncategorized

Rapport från 8 mars!

Firandet av Internationella kvinnodagen i Pajala har genomförts.

Drygt 20 personer deltog.

Ett stort tack till Maria Törmä Lindmark för hennes föreläsning om upplevelserna att arbeta som kvinna i ett mansdominerat och mansstyrt samhälle. Bastukulturen är ett faktum i vårt samhälle.

Vi planerar att fortsätta med liknande kvällar. Håll utkick efter kommande annonser!!

Privatisering av allmännyttan…

Utredning pågår i Pajala kommun huruvida allmännyttan och verksamhetsfastigheterna ska säljas till ett privat bolag. Vi i vänsterpartiet vill självklart inte privatisera, men vad tycker du som kommunmedborgare om detta förslag?

Upplägget är att först värdera fastigheterna och sedan gå in med motsvarande belopp i ett aktiebolag med tre andra aktörer som respektive satsar lika stor del. Det ger att Pajala kommun blir 25% ägare till bolaget. Detta planerade upplägg ger inga pengar in i kommunkassan.

Lämna gärna kommentarer. Observera dock att vi måste godkänna dessa innan publicering. Rasistiska, kränkande eller på annat sätt olämpliga kommentarer godkänns icke.

Pensionärsråd

Vi har beslutat inrätta ett pensionärsråd i partiföreningen. Tag kontakt med styrelsen för mer information eller kom på kommande medlemsmöte!

Barnvakt…

Kamrater! Främst er med småbarn! Vi i styrelsen har en självklar uppgift underlätta för alla att komma på våra möten. Det senaste beslutet för att underlätta detta är att alltid se till att vi har en barnvakt för de småbarnsföräldrar som behöver detta. Meddela gärna någon i styrelsen innan mötet om ni behöver barnvakt!