artikel

Feministiskt forum 2014

Vi vill tacka alla föredragshållare och alla som hjälpt till med årets forum. Ett tack riktas även till Pajala Folkets Hus och ABF Norr.

Kopiera länk