Privatisering av allmännyttan…

Utredning pågår i Pajala kommun huruvida allmännyttan och verksamhetsfastigheterna ska säljas till ett privat bolag. Vi i vänsterpartiet vill självklart inte privatisera, men vad tycker du som kommunmedborgare om detta förslag?

Upplägget är att först värdera fastigheterna och sedan gå in med motsvarande belopp i ett aktiebolag med tre andra aktörer som respektive satsar lika stor del. Det ger att Pajala kommun blir 25% ägare till bolaget. Detta planerade upplägg ger inga pengar in i kommunkassan.

Lämna gärna kommentarer. Observera dock att vi måste godkänna dessa innan publicering. Rasistiska, kränkande eller på annat sätt olämpliga kommentarer godkänns icke.

2 kommentarer till Privatisering av allmännyttan…

  • Jag har följt debatten i media och även fått en del information om privatiseringen i Pajala kommun. Får då en del funderingar kring detta. Pajala kommun har tidigare gjort stora satsningar på ex. reparationer av skolbyggnader i de yttre områdena. Vi har mycket fina och stora lokaler för verksamheterna och som redan nu innebär en höga kostnader. Som ibland överstiger till och med personalkostnaderna. Om man går med på att sälja verksamhetsfastigheter så kommer det antagligen att innebära en ytterligare hyreshöjning som ex. kultur-och utbildningsnämnden ska punga ut till det tänkta bolaget. Det skulle innebära att skolverksamheten på dessa orter måste stänga på grund av ökade lokalkostnader. En annan tanke är att när det sker en utveckling av ort som nu sker i Pajala, så ökar efterfrågan. Då även av bostäder, fastigheter. Rimligen ökar även priset, är det då lämpligt att sälja i detta läge och sedan gå miste om värdeökningen? Slutligen måste även vänsterpartiet ta sitt ansvar och lösa problemet med bostadsbristen, och därför snarast presentera ett förslag som inte sviker väljarna, ser till att alla medborgare har bostad och råd att betala hyran och att den offentliga verksamheten inte drabbas av oskäliga hyreskostnader.

  • Åt fanders med sådant påhitt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.