Uncategorized

Järnväg till Kaunisvaara!!!

Jonas Sjöstedt, Siv Holma och några till kamrater har skrivit en motion om järnväg till Kaunisvaara.

Läs den här:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02T237

Kopiera länk